PROSÍM PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Přispět na sbírku

Telefon:
+420 321 622 331
+420 605 936 699

E-mail:
volno@email.cz
Odkazy:

www.autistik.cz - Sdružení pro pomoc lidem s autismem

www.mukolin.cz – Město Kolín

www.helpnet.cz – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Odlehčovací služby:

Charakteristika služby

Služba respitní – odlehčovací péče umožní krátkodobé zastoupení v péči o dítě nebo mladého dospělého s postižením. Tato služba výrazně přispívá k návratu dětí a mladým dospělým s postižením, pečující osoby i rodiny do běžného života většinové společnosti a sníží se nebezpečí rozpadu rodiny a nástupu postiženého do ústavního zařízení.
Cílem je prostřednictvím poskytované odlehčovací péče umožnit dětem a mladým dospělým s postižením, aby i nadále mohli žít ve své rodině. Ve Středisku VOLNO dbáme na udržení a zlepšení fyzického a psychického stavu dětí a mladých dospělých s různým typem a stupněm (a to i velmi těžkým) postižení, díky odborné pedagogické, asistenční a rehabilitační péči. Děti a mladí dospělí s autismem, mentálním a kombinovaným postižením nemají přístup do zařízení pro zdravé děti, nelze jim tam poskytnout péči odpovídající jejich potřebám a tak často zůstávají s rodiči doma uzavřeni v stále stejném prostředí. Děti a mladí dospělí s postižením se nemohou dostat mezi své vrstevníky stejných zájmů, získat nové podměty nebo si jen pohrát. Tato situace vyčerpává jak rodiče, tak děti. Tato služba pomáhá ke snížení sociálního znevýhodnění pečujících i osob o které je pečováno.

Forma poskytované služby:
Ambulantní
Terénní
Pobytová

Časový rozsah poskytované služby:
Terénní služba: podle přání rodiny
Služba poskytovaná ve Středisku respitní péče Volno – ambulantní a pobytová:

denní provoz:
pondělí, čtvrtek – 7:30 – 17:00 hodin
úterý, středa, pátek – 7:30 – 16:00 hodin

pobytový provoz:
Týdenní a víkendové pobyty s přenocováním (poskytovány v turnusových cyklech) – nonstop – každý kalendářní měsíc je naplánováno 8 dnů nepřetržitého provozu.


Cílová skupina uživatelů služby:
- pečující osoby a rodiny o děti a mladé dospělé s postižením (pervazivní vývojové poruchy - autismus a další poruchy autistického spektra, mentální a kombinované postižení)
- děti a mladí dospělí s postižením (pervazivní vývojové poruchy - autismus a další poruchy autistického spektra, mentální a kombinované postižení)

Věková struktura uživatelů:
Děti předškolního věku (od 1 roku) až mladí dospělí (do 26 let) – uživatelé pobývající ve Středisku nebo využívající asistenty v terénu.
Dospělí – využívají službu pro odlehčení – pečující, rodinní příslušníci

Kapacita služby:
10 uživatelů / den – ambulantní služby
2 uživatelé / den – terénní služby
6 uživatelů – pobytové služby / týdenní a víkendové služby

Rychlý kontakt pro další informace: Bc. Michaela Provazníková, DiS.
– tel. 605 936 699
321 622 331