Volno o. s.

Vzdělávací terapie

Ke zlepšení stavu našich klientů využíváme také celou řadu vzdělávacích terapeutických přístupů, jako je logopedie, Snoezelen terapie, senzorická integrace nebo terapie problémového chování.

– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Vzdělávací terapii provádí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Místo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Cíle vzdělávací terapie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Snoezelen terapie

Jedná se o multismyslovou stimulaci zaměřenou především na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu, a to ve speciálně upraveném prostředí. V našem Středisku máme dvě multismyslové místnosti, kde využíváme lumi-glow, vibrační čabraku, optická vlákna, aromalampy, světelný projektor, vodní sloup, polohovací vaky, houpačky a další pomůcky vhodné k terapii, kterou může vykonávat šest proškolených pracovníků. Nabízíme skupinovou i individuální terapii. Tato terapie se využívá také při fyzioterapii, ergoterapii, logopedii, vzdělávání, relaxaci a aktivizaci a slouží k prodloužení koncentrace na řízenou činnost. Jedná se o uzavřené, bezpečné prostředí postavené na míru konkrétnímu terapeutickému cíli.

01

Senzorická integrace

Senzorická integrace je terapie cílená na konkrétní smyslovou oblast, kterou je zapotřebí oslovit a propojit ji s vnímáním ze všech smyslových systémů. Při této terapii se cíleně věnujeme působení na centrální nervovou soustavu, a to zvýšenou stimulací přes smyslové receptory. Díky tomu dochází ke zlepšení kognitivních funkcí, orientace, vnímání, a tím i prožívání a chování ve společnosti.

02

Logopedie

Logopedie ve Středisku respitní péče probíhá individuálně při logopedických lekcích a také během všech aktivit na základě instrukcí logopeda. Tato terapie se zaměřuje na nácvik řečových funkcí a komunikačních dovedností. Využíváme také alternativní formy verbální a neverbální komunikace. Cílem terapie je zlepšení porozumění a chápání a podpora vyjádření vlastního názoru nebo přání.

03

Terapie problémového chování

Terapie problémového chování spočívá v nácviku konkrétních situací, které jsou vnímané jako problémové. Jedná se o nácviky s prvky behaviorální terapie, dramaterapie nebo psychosociální podpory a o využití šetrných úchopů, sebeochrany nebo zátěžových přikrývek a vest. Při této terapii se dbá na prevenci nežádoucího chování. Nedílnou součástí je podpora a edukace pečujících.

04

Terapeutické nácviky a učení sociálních dovedností

Při terapii je vždy důležitý osobnostní rozvoj každého uživatele. Pracujeme s jejich zkušenostmi, zájmy a konkrétními potřebami, a to formou rozhovorů, ukázek, krátkých videí a nácviku konkrétních dovedností v modelových a reálných situacích.

05

Kombinované terapie pro osoby s PAS

Na základě individuálního plánu využíváme prvky ABA terapie, TEACCH programu, intervenční metody O.T.A., strukturovaného učení a senzorické integrace.

06

Typ uživatele 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

01

Typ uživatele 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

02

Typ uživatele 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03

Typ uživatele 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04

Pro koho je vzdělávací terapie určena?​

Tyto služby jsou určeny osobám s autismem a dalšími poruchami autistického spektra, s mentálním postižením a s kombinovaným postižením, a to i velmi těžkého stupně.

– volno-os.cz
– volno-os.cz

Rychlý kontakt

Více informací a objednání

Mgr. Michaela Provazníková, DiS.

– volno-os.cz