Volno o. s.

Středisko respitní péče Volno

Středisko respitní péče Volno podporuje rodiny pečující o děti a mladé dospělé s autismem nebo mentálním či kombinovaným postižením.

– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Zázemí Střediska

Všechny prostory Střediska jsou berzbariérové a upravené na šíři vozíčku. V přízemí využíváme jídelnu, herny a pracovny, v prvním patře potom rehabilitační místnost, obývací pokoj s jídelním koutem, ložnice, cvičnou kuchyňku a stropní závěsný systém.

Ke Středisku patří zahrada se vzrostlými stromy, altánkem, houpačkou, kolotočem a trampolínou. V letních měsících je pro naše uživatele připraven i bazén.

– volno-os.cz
– volno-os.cz

Jak k nám

Středisko najdete na adrese Rimavské Soboty 923. Je dobře dostupné MHD Kolín, od zastávky autobusu Masarykova je vzdáleno asi 100 m. Autem lze přijet na parkoviště vzdálené asi 50 m. V okolí Střediska jsou umístěny ukazatele směru.

Uživatelé využívající sociální služby Střediska

– volno-os.cz

Poruchy autistického spektra

01

A)

Dětský autismus

Pervazivní (všepronikající) porucha vývoje zasahující oblast komunikace, sociálních vztahů a představivosti, problémy jsou doprovázeny omezeným okruhem zájmů, neúčelným repetitivním chováním a bizardními rituály.

B)

Atypický autismus

Některé oblasti vývoje jsou méně narušeny než u dětského autismu, může se jednat o lepší sociální či komunikační dovednosti nebo chybí stereotypní zájmy. Vývoj jednotlivých dovedností je velmi nerovnoměrný.

C)

Aspergerův syndrom

Porucha vývoje jako u dětského autismu, ale intelekt je na průměrné nebo vyšší úrovni. Někdy je problém umět nabyté vědomosti uplatnit v životě. Časté jsou problémy v sociálních situacích, obtížné je vžít se do myšlení a pocitů druhých lidí.

D)

Dezintegrační porucha

Po období normálního vývoje, které trvá minimálně dva roky, nastává z neznámé příčiny regres v doposud nabytých schopnostech a nástup mentální retardace a autistického chování.

E)

Rettův syndrom

Syndrom doprovázený těžkým neurologickým postižením, které má pervazivní (všepronikající) dopad na somatické, motorické i psychické funkce. Porucha se týká pouze děvčat. Dívky mají jen částečně autistické chování. Výrazný je velmi malý rozsah pozornosti.

– volno-os.cz
– volno-os.cz

Mentální postižení

Trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Snížení těchto schopností je závislé na stupni – kategorii postižení.

02

Kombinovaná postižení

Mentální postižení v kombinaci s dalším postižením (tělesné, smyslové, vada řeči apod.), autistické děti nebo děti s autistickými rysy, u nichž jsou diagnostikována další postižení.

03

Rodiny s dětmi

Pečující rodiny s dětmi a mladými dospělými s postižením.

04

– volno-os.cz

Rychlý kontakt

Více informací a objednání

Mgr. Michaela Provazníková, DiS.

– volno-os.cz