Volno o. s.

Fyzioterapie

Cílem komplexní fyzioterapie je udržet, zlepšit a rozvíjet fyzický, a tím i psychický a sociální stav dětí a mladých dospělých s autismem, PAS, mentálním postižením a kombinovaným postižením. K uživatelům přistupujeme individuálně podle odborných fyzioterapeutických metod a konceptů a dodržujeme všechny postupy a zásady práce s lidmi s výše uvedeným typem postižením.

– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Náš tým

Bc. Veronika Arnetová, absolventka oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě University Karlovy a certifikovaných kurzů Bobath koncept nebo Bazální stimulace.

Odbornou praxi získala v Dětské léčebně Vesna, na oddělení TRN ve Fakultní nemocnici Motol, v Nemocnici Nymburk nebo jako vedoucí fyzioterapeut dobrovolnického centra Slunečnice při Oblastní nemocnici Kolín.

Bc. Michaela Šustrová, absolventka oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě University Karlovy a certifikovaných kurzů Bobath koncept nebo Bazální stimulace.

Odbornou praxi získala v Dětské léčebně Vesna, na oddělení TRN ve Fakultní nemocnici Motol, v Nemocnici Nymburk nebo jako vedoucí fyzioterapeut dobrovolnického centra Slunečnice při Oblastní nemocnici Kolín.

Jak probíhá fyzioterapie​

Fyzioterapie probíhá individuálně v rehabilitační místnosti s fyzioterapeutkou nebo je zahrnuta do komplexní péče ve Středisku jako součást běžné denní podpory.

Individuální péče zahrnuje například elektroléčbu, vodoléčbu, tapování nebo dechová cvičení. V rámci komplexní péče ve Středisku nejčastěji používáme metodu Bazální stimulace, která je postavena na kvalitě doteků a šetrné manipulaci.

– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Dostupná péče

Podívejte se na jednotlivé fyzioterapeutické a rehabilitační aktivity, kterým se věnujeme.

– volno-os.cz

Neurofyziologické přístupy

Ke zlepšení celkového pohybového vývoje, hrubé motoriky a jemné motoriky používáme prvky Bobath konceptu, Vojtovu metodu a PNF (Kabatovu metoda).

01

Elektroléčba

Na konkrétní svalové a kloubní potíže využíváme elektroléčbu, pomocí které můžeme příznivě ovlivnit bolestivé stavy. Není invazivní, bolestivá ani stresující.

02

Tapování

Pro zlepšení vnímání a zapojení jednotlivých kloubů, svalů nebo svalových skupin využíváme náplasťovou fixaci pomocí klasického nebo kineziologického tapu. Tapování je prostředek fyzioterapie, který velmi nenásilně a zároveň dlouhodobě ovlivňuje dané svaly nebo klouby. Je vhodným doplňkem individuální fyzioterapie a podporuje náš terapeutický cíl i u uživatelů, kteří méně spolupracují. Tapy ovlivňují klouby a svaly reflexně, bez nutné aktivní spolupráce. Uživatelé je ve většině případů velmi dobře snášejí, těší se na ně a rádi si vybírají své oblíbené barvy. Tapování využíváme k normalizaci svalového napětí u hypotonických a hypertonických obtíží, při vadném držení těla, ke kloubní fixaci, při rekonvalescenci po zraněních nebo při odcizení částí těla.

03

Vodoléčba

Vodoléčba je součástí somatické a vibrační stimulace, je prevencí cévních komplikací a bolestí trupu a končetin. U uživatelů se spasticitou nebo se zvýšeným svalovým napětím působí vodoléčba myorelaxačně. Pro většinu uživatelů je oblíbenou rehabilitační aktivitou, kterou vždy nadšeně přijímají. Přispívá tak i k psychické pohodě.

04

Stropní závěsný systém

Pro nácvik samostatného lezení, kleku, sedu, stoje a chůze využíváme stropní závěsný systém, a to v rámci vestibulární stimulace. Tento systém je také významným pomocníkem pro bezpečnou manipulaci s těžce postiženým uživatelem.

05

Orofaciální stimulace

V rámci zlepšení řečových a mimických funkcí a polykání provádíme orofaciální stimulaci dle Bazální stimulace a C. Moralese. Využíváme tzv. cucací váčky k nácviku kousání a polykání pevného sousta. Orofaciální stimulace je součástí individuální rehabilitace a provádí se v průběhu celého dne, např. před jídlem, před výukou, muzikoterapií atd.

06

Léčebná tělesná výchova individuální

Pro řešení běžných poruch pohybové soustavy, jako je vadné držení těla, svalová dysbalance, plochá noha nebo kloubní blokády používáme speciální přístup – alternativní komunikace pomocí fotografií, obrázků, znakové řeči nebo Bazální stimulace. Uživateli se věnujeme individuálně s dostatkem času.

07

Dechová cvičení

Pro zlepšení plicní hygieny, naučení správného dechového stereotypu a zlepšení celkové plicní ventilace provádíme dechová cvičení, dechovou stimulaci dle Bazální stimulace, kontaktní dýchání, masáž stimulující dýchání, vibrační stimulaci, prvky Vojtovy metodiky a polohování. Správný dechový stereotyp a kvalitní ventilace jsou prevencí dechových obtíží, častých onemocnění dýchacích cest, svalových spazmů a bolestivých bodů.

08

Masáže

Masáže využíváme ke zlepšení funkce svalů, kloubů, lymfatického systému a také při léčení po úrazech a jako součást komplexního přístupu.

09

Senzomotorická stimulace

Využíváme základní a balanční cvičení z daného konceptu ke zlepšení citlivosti a aktivaci hlubokého stabilizačního systému.

10

Senzorická integrace

Využíváme zapojení smyslů ke zlepšení orientace, vnímání, koordinace a učení pohybových
vzorů.

11

Polohování

Uživatelé průběžně během celého dne dle potřeby polohujeme – při hře, výuce, stolování nebo odpočinku. Při polohování se používají různé typy polohovacích pomůcek: polštáře – slunečnice, listy, válce, klíny, polohovací židle, vertikalizační stojany, závěsný systém apod.

01

Somatická stimulace

U uživatelů se změněnou pohyblivostí dochází ke zhoršenému vnímání hranic a objemu vlastního těla. V rámci somatické stimulace poskytujeme uživateli informace o jeho těle (poloha v prostoru, objem, ohraničení). Provádíme masáže, koupele, míčkování, polohování, zátěžové přikrývky, vesty, ale i doteky, hlazení a tělesný kontakt.

02

Vibrační stimulace

Vibrační stimulace je zdrojem masivní aference (silné stimulace receptorů) mozkových center. Tato stimulace je důležitá při dechovém cvičení, orofaciální stimulaci, při udržování a obnovování kloubní pohyblivosti, při nácviku svalové souhry a při orientaci na vlastním těle. V rámci vibrační stimulace využíváme manuální vibrace, vibrační strojky, vibrační hračky, trampolínu a perličkovou koupel.

03

Vestibulární stimulace

Uživatelé s omezenou pohyblivostí mají zároveň snížené podněty z vestibulárního ústrojí. V důsledku toho mohou trpět obavami, případně nevolností ze změny polohy. Vestibulární stimulace šetrně rozšiřuje podněty z vestibulárního ústrojí a zlepšuje vnímání změn polohy těla. Využíváme prvky Bazální stimulace (tzv. pohyb ovesného klasu, houpání, trampolína, stropní závěsný systém, hnízdo, balanční válce a míče).

04

Léčebná tělesná výchova skupinová

V rámci aktivit ve Středisku respitní péče Volno nabízíme každý čtvrtek zábavné odpoledne s pohybovým kroužkem, který navštěvují děti a mladí dospělí s různým stupněm postižení. K uživatelům přistupujeme individuálně a cvičební jednotka se vždy připravuje podle aktuálního složení skupiny. Cvičení se skládá z jednoduchých prvků zaměřených na zlepšení celkové kondice – protažení, jednoduché posilování nejčastěji oslabených svalových skupin, jednoduché hry na zlepšení jemné motoriky a obratnostní cvičení (opičí dráha, houpačka, trampolína, padák, senzorické kruhy, labilní plochy, velké míče, válce, míčkový bazén).

05

Pro koho je fyzioterapie určena?

Tyto služby jsou určeny osobám s autismem a dalšími poruchami autistického spektra, s mentálním postižením a s kombinovaným postižením, a to i velmi těžkého stupně.

– volno-os.cz

Typ uživatele 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

01

Typ uživatele 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

02

Typ uživatele 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03

Typ uživatele 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04

– volno-os.cz

Rychlý kontakt

Více informací a objednání

Mgr. Michaela Provazníková, DiS.

– volno-os.cz