Volno o. s.

Zooterapie

Pro zlepšení fyzického i psychického stavu našich klientů využíváme také terapie pomocí zvířat, konkrétně hipoterapii a canisterapii.

– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Princip a působení hipoterapie

Hipoterapie využívá léčebný účinek koňského pohybu, který stimuluje centrální nervovou soustavu, zlepšuje koordinaci pohybů a stabilitu a zvyšuje celkovou pohyblivost. Uvolňuje se tak ztuhlé svalstvo, stimulují se dýchací svaly, dochází ke zpevnění svalstva, prohloubení a zlepšení dýchání, zmírnění bolesti a odstranění svalové nerovnováhy.

Hipoterapie rozvíjí také logopedické a komunikační schopnosti. Při jízdě na koni se rytmizuje a koordinuje pohyb a uvolní se bránice, která je masírovaná vnitřními orgány a svaly trupu.

Jak probíhá hipoterapie

Hipoterapie nabízená spolkem VOLNO probíhá na farmě Dolní mlýn asi 10 km od Kolína. Zajišťujeme profesionální péči a přístup podle standardů České hiporehabilitační společnosti. Hipoterapie probíhá pod vedením fyzioterapeuta, který stanoví krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán a rozhoduje o výběru poloh na koni a o délce terapeutické jednotky. Spolu
s vodičem vyberou vhodného koně pro konkrétního uživatele.

Naším terapeutem je Bc.Veronika Arnetová (absolvent Kurzu hipoterapie při ČHS, 2018), asistentem pak Mgr. Veronika Korbelová. Instruktorem AVK je Petra Bossová (absolvent Kurzu AVK při ČHS, 2017). Spolupracujeme s koňmi jménem Diego a Lord, absolventy Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené v hiporehabilitaci z roku 2018.

– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Princip a působení canisterapie

Canisterapie je druh terapie, při kterém se využívá kontaktu se psem pro zlepšení fyzického a psychického stavu člověka. Je zaměřená na uvolnění svalových skupin, podporu dechových funkcí, polohování a uvolnění kloubů. Canisterapie je také prostředkem vibrační a somatické stimulace a v neposlední řadě je zdrojem zábavy a dobré nálady. Napomáhá také při nácviku chování a sociálních situací.

Jak probíhá canisterapie

Canisterapie probíhá ve Středisku respitní péče s canisterapeutem Pavlem Spáleným a fenkou Frejou. Terapie je individuální nebo skupinová, relaxační nebo aktivizační.
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Pro koho je zooterapie určena?​

Tyto služby jsou určeny osobám s autismem a dalšími poruchami autistického spektra, s mentálním postižením a s kombinovaným postižením, a to i velmi těžkého stupně.

– volno-os.cz

Typ uživatele 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

01

Typ uživatele 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

02

Typ uživatele 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03

Typ uživatele 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04

– volno-os.cz

Rychlý kontakt

Více informací a objednání

Mgr. Michaela Provazníková, DiS.

– volno-os.cz