Volno o. s.

Sociální aktivizace

Osoby s postižením

Osobám s postižením nabízíme individuální nebo skupinové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení dovedností prostřednictvím připraveného programu a volnočasových aktivit.
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Charakteristika služby

Podporujeme osoby s postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace, ve které se ocitly v důsledku svého zdravotního postižení, a poskytujeme jim informace a podporu tak, aby mohly vést plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. Podpora je realizována prostřednictvím široké škály aktivit, které jsou vybírány s ohledem na individualitu klienta. Konkrétně nabízíme:

  • zájmové výtvarné a kuchařské kroužky,
  • vzdělávání – příprava na vyučování se speciálním pedagogem a pomoc při zpracování domácích úkolů,
  • volnočasové aktivity (výtvarné, hudební, pohybové a rehabilitační činnosti, společenské hry a setkávání s vrstevníky),
  • sociálně terapeutické činnosti – např. arteterapie, muzikoterapie (rozvoj komunikačních dovedností), terapie vhodné pro osoby s PAS, aktivizace v multisenzorickém prostředí, senzorická integrace, individuální nácviky,
  • podpora aktivní komunikace – praktický nácvik – dramaterapie, logopedie, alternativní a augmentativní komunikace.

Forma poskytované služby

Ambulantní

Časový rozsah:
Pondělí: 8:00–16:00
Úterý: 8:00–16:00
Středa: 8:00–16:00
Čtvrtek: 8:00–16:00
Pátek: 8:00–16:00

Kapacita služby: 10 uživatelů

Ambulantní služby umožňují uživateli vytvořit příležitosti pro začlenění do společnosti, a podporovat tak jeho rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a dovedností.

Terénní

Časový rozsah:
Individuální dohoda s uživatelem nebo:

Pondělí: 8:00–16:00
Úterý: 8:00–16:00
Středa: 8:00–16:00
Čtvrtek: 8:00–16:00
Pátek: 8:00–16:00

Kapacita služby: 2 uživatelé

Terénní služby poskytují uživatelům možnost získat podporu a péči ve vhodném prostředí mimo Středisko respitní péče VOLNO, což přispívá k jejich pohodlí a individuálním potřebám.

Pro koho je služba určena?

Mladí dospělí a děti se specifickými potřebami

  • pervazivní vývojové poruchy – poruchy autistického spektra:
dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha, Rettův syndrom
  • mentální postižení
  • kombinovaná postižení
– volno-os.cz

Službu nám umožňují provozovat naši partneři

Soubory ke stažení

Ceník služeb

Stáhněte si kompletní ceník našich služeb.

Dotazník pro zájemce

Máte-li zájem o naše služby, vyplňte a pošlete nám prosím tento Dotazník.

Dokument

Výroční zpráva z roku 2021 ke stažení.

– volno-os.cz

Rychlý kontakt

Více informací a objednání

Mgr. Michaela Provazníková, DiS.

– volno-os.cz