Volno o. s.

Ergoterapie

Ergoterapeutický nácvik je součástí našeho komplexního přístupu. Zaměřujeme se při něm na udržení, zvýšení a rozvíjení motorických dovedností. Naším cílem je terapie hravým přístupem s ohledem na zájmy dítěte nebo mladého dospělého.

– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Cíle ergoterapie

Při nácviku se zaměřujeme na:

  • zvládání činností běžného dne, ADL (sebeobsluha, hygiena, stolování),
  • rozvoj jemné a hrubé motoriky,
  • koordinaci pohybu končetin,
  • optickou kontrolu pohybového vzoru,
  • rozvoj kognitivních funkcí,
  • rozvoj grafomotoriky,
  • rozvoj sociálních funkcí,
  • používání kompenzačních pomůcek.

Cíle ergoterapie​

Hlavním cílem ergoterapie je umožnit osobám s postižením zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času. Ergoterapeut pomáhá těmto osobám řešit praktické otázky, které souvisí se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné.

– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz
– volno-os.cz

Cíle ergoterapie

Hlavním cílem ergoterapie je umožnit osobám s postižením zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času. Ergoterapeut pomáhá těmto osobám řešit praktické otázky, které souvisí se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné.

Pro koho je ergoterapie určena?​​

Tyto služby jsou určeny osobám s autismem a dalšími poruchami autistického spektra, s mentálním postižením a s kombinovaným postižením, a to i velmi těžkého stupně.

– volno-os.cz

Typ uživatele 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

01

Typ uživatele 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

02

Typ uživatele 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03

Typ uživatele 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04

– volno-os.cz

Rychlý kontakt

Více informací a objednání

Mgr. Michaela Provazníková, DiS.

– volno-os.cz