PROSÍM PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Přispět na sbírku

Telefon:
+420 321 622 331
+420 605 936 699

E-mail:
volno@email.cz
Odkazy:

www.autistik.cz - Sdružení pro pomoc lidem s autismem

www.mukolin.cz – Město Kolín

www.helpnet.cz – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Poskytované služby:


Principy sociálních služeb:
  • profesionalita - poskytovaná odborníky,
  • kontinuálnost - soustavná práce s uživateli v čase i v nabídce služeb,
  • dostupnost - služby dostupné místně i finančně,
  • transparentnost - služby „průhledné“ pro odbornou i laickou veřejnost,
  • bezpečnost - služby bezpečné pro uživatele - uplatňování principů vzájemné úcty, hodnoty a důvěry, dodržování lidských práv lidí s postižením, poskytování služby s maximálním ohledem na potřeby a přání uživatele.

Odlehčovací služby
Poskytovány ve formě ambulantní, pobytové i terénní. Program pro jednotlivé uživatele je připraven individuálně s ohledem na zabezpečení potřeb přání uživatele a jeho rodiny.
Ambulantní forma - denní návštěva Střediska
Terénní forma - dle individuální dohody s pečujícím
Pobytová forma - předem vypsané termíny, týdenní a víkendové pobyty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytovány v ambulantní i terénní formě v pracovních dnech. Volnočasové aktivity zaměřené na společné trávení volného času rodiny. Nabídka aktivit - výtvarně tvořivé kroužky např. Svět v pohybu, Veselé cvičení. Setkávání pečujících (hlídání dětí i mladých dospělých zajištěno). Jednorázové akce (zahradní odpoledne, vánoční besídka, vítání jara…) Pravidelně se také koná klub pro sourozence dětí s postižením.

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
Poskytovány v ambulantní a terénní formě v pracovních dnech. Aktivity zaměřené pro děti a mladé dospělé s postižením. Individuální nebo skupinové činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení dovedností prostřednictvím připraveného programu a volnočasových aktivit. V nabídce máme Kuchařský kroužek, výtvarně-tvořivá odpoledne, PC hrátky, Svět v pohybu apod.

Sociální rehabilitace
Poskytována v ambulantní a terénní formě v pracovních dnech. Náplní služby jsou nácviky dovedností vedoucí ke zvládání péče o vlastní osobu, činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění, nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a výchovně vzdělávací činnosti. Individuální i skupinové činnosti s uživateli dle potřeb a preferencí uživatele.