PROSÍM PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Přispět na sbírku

Telefon:
+420 321 622 331
+420 605 936 699

E-mail:
volno@email.cz
Odkazy:

www.autistik.cz - Sdružení pro pomoc lidem s autismem

www.mukolin.cz – Město Kolín

www.helpnet.cz – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Fyzioterapie:

Cílem komplexní fyzioterapie - rehabilitace je zlepšit,udržet a rozvíjet fyzický a tím i psychický a sociální stav dětí a mladých dospělých s autismem a dalšími poruchami aut. spektra, s mentálním a kombinovaným postižením a to i velmi těžkého stupně. K dětem a mladým dospělým je přistupováno individuálně podle odborných fyzioterapeutických metod a konceptů, za dodržení všech postupů a zásad práce s lidmi autismem, mentálním a kombinovaným postižením, tak aby u nenastalo problémové nebo agresivní chování.

Fyzioterapii ve Středisku provádí Bc. Veronika Arnetová

Odborné vzdělání a zkušenosti:
Studium oboru Fyzioterapie na 2.lékařské fakultě University Karlovy, pod vedením doc. PaedDr. Pavla Koláře
Odborná praxe v Dětské léčebně Vesna, Jánské Lázně a oddělení TRN Motol.
Nemocnice Nymburk, oddělení RHB, jako fyzioterapeut
Dobrovolnické centrum Slunečnice, při Oblastní nemocnici Kolín, jako vedoucí fyzioterapeut
Informativní kurz Bobath koncept u DMO
Certifikovaný kurz Bazální stimulace


Fyzioterapie probíhá individuálně v rehabilitační místnosti s fyzioterapeutkou nebo je zahrnuta v rámci komplexní péče o uživatele ve Středisku jako součást běžné denní péče a podpory. V tomto případě se jedná nejčastěji o používání Bazální stimulace (viz. popis níže).

Fyzioterapeutka pravidelně zaškoluje pracovníky přímé péče i rodinné příslušníky uživatelů.

Na fyzioterapii je možné se individuálně objednat u provozní ředitelky Mgr. Michaely Provazníkové, DiS. (viz. kontakty)

V rámci individuální rehabilitace provádí fyzioterapeut tyto činnosti:

Neurofyziologické přístupy:
ke zlepšení celkového pohybového vývoje, hrubé motoriky, jemné motoriky, jsou využívány prvky Bobath konceptu, Vojtova metoda, PNF (Kabatova metoda).

Elektroléčba:
na konkrétní svalové a kloubní potíže využíváme elektroléčbu. Elektroléčba je neinvazivní, nebolestivá, proto není stresující. Tímto přístupem můžeme příznivě ovlivnit bolestivé stavy.

Tapování:
pro zlepšení vnímání a zapojení jednotlivých kloubů, svalů nebo svalových skupin, využíváme náplasťovou fixaci pomocí klasického nebo kineziologického tapu. Tapování je prostředek fyzioterapie, který velmi nenásilně a zároveň dlouhodobě ovlivňuje dané svaly nebo klouby. Tapování je vhodný doplněk individuální fyzioterapie, který podporuje náš terapeutický cíl i u uživatelů, kteří méně spolupracují. Tapy ovlivňují klouby a svaly reflexně, bez nutné aktivní spolupráce. Uživatelé je ve většině případů velmi dobře snášejí, těší se na ně a rádi si vybírají své oblíbené barvy. Tapování využíváme k normalizaci svalového napětí u hypotonických a hypertonických obtížích, při vadném držení těla, ke kloubní fixaci, při rekonvalescenci po zraněních, při odcizení částí těla, atd.

Vodoléčba:
vodoléčba je součástí somatické a vibrační stimulace, je prevencí cévních komplikací a bolestí trupu a končetin. U uživatelů se spasticitou nebo se zvýšeným svalovým napětím působí vodoléčba myorelaxačně. Pro většinu uživatelů je vodoléčba oblíbenou rehabilitační aktivitou, kterou vždy nadšeně přijímají. Přispívá tak i k psychické pohodě.

Stropní závěsný systém:
pro nácvik samostatného lezení, kleku, sedu, stoje a chůze využíváme stropní závěsný systém. Stropní závěsný systém je využíván v rámci vestibulární stimulace. Také je významným pomocníkem pro bezpečnou manipulaci s těžce postiženým uživatelem.

Orofaciální stimulace:
v rámci zlepšení fatických (řeč) a mimických funkcí a polykání provádíme orofaciální stimulaci dle Bazální stimulace a C. Moralese. Využíváme tzv.cucací váčky k nácviku kousání a polykání pevného sousta. Orofaciální stimulace je součástí individuální rehabilitace a provádí se také v průběhu celého dne, např.: před jídlem, před výukou, muzikoterapií, atd.

Dechová cvičení:
pro zlepšení plicní hygieny, naučení správného dechového stereotypu a zlepšení celkové plicní ventilace provádíme dechová cvičení, dechovou stimulaci dle Bazální stimulace, kontaktní dýchání, masáž stimulující dýchání, vibrační stimulaci, prvky Vojtovy metodiky, polohování. Správný dechový stereotyp a kvalitní ventilace jsou prevencí dechových obtíží, častých onemocnění dýchacích cest, svalových spazmů a bolestivých bodů.

Léčebná tělesná výchova individuální:
stejně jako běžná populace trpí i osoby s postižením běžnými poruchami pohybové soustavy - vadné držení těla, svalové dysbalance, plochá noha, kloubní blokády… ve Středisku nabízíme speciální přístup - alternativní komunikace pomocí fotografií, obrázků, znakové řeči, Bazální stimulace. Uživateli je věnován individuální přístup - dostatek času, správná motivace, dopomoc při sebeobsluze.


V rámci komplexní péče ve Středisku je dle konceptu BS prováděno:

Polohování:
Uživatelé jsou pravidelně dle jejich potřeby polohováni - při hře, výuce, stolování, odpočinku. Při polohování se používají různé typy polohovacích pomůcek: polštáře - slunečnice, listy , válce, klíny, polohovací židle, vertikalizační stojany, závěsný systém... Polohování je poskytováno průběžně, podle potřeby během celého dne.

Somatická stimulace:
u uživatelů se změněnou pohyblivostí dochází ke zhoršenému vnímání hranic a objemu vlastního těla. V rámci somatické stimulace poskytujeme uživateli informace o jeho těle (poloha v prostoru, objem, ohraničení). Somatická stimulace využívá masáže, koupele, míčkování, polohování, zátěžové přikrývky, vesty, ale i doteky, hlazení a tělesný kontakt.

Vibrační stimulace:
vibrační stimulace je zdrojem masivní aference (silné stimulace receptorů) mozkových center. Tato stimulace je důležitá při dechovém cvičení, orofaciální stimulaci, při udržování a obnovování kloubní pohyblivosti, při nácviku svalové souhry, při orientaci na vlastním těle. v rámci vibrační stimulace využíváme manuální vibrace, vibrační strojky, vibrační hračky, trampolínu, perličkovou koupel.

Vestibulární stimulace:
uživatelé s omezenou pohyblivostí mají zároveň snížené podněty z vestibulárního ústrojí. V důsledku toho mohou trpět obavami, případně nevolností ze změny polohy. Vestibulární stimulace šetrně rozšiřuje podněty z vestibulárního ústrojí a zlepšuje vnímání změn polohy těla. Využíváme prvky Bazální stimulace (tzv."pohyb ovesného klasu", houpání, trampolína, stropní závěsný systém, hnízdo, balanční válce a míče).

Léčebná tělesná výchova skupinová:
v rámci aktivit ve Středisku respitní péče Volno nabízíme každý čtvrtek zábavné odpoledne s pohybovým kroužkem, který navštěvují děti a mladí dospělí s různým stupněm postižení. V rámci kroužku přistupujeme k uživatelům individuálně a cvičební jednotka se vždy připravuje podle aktuálního složení skupiny. Cvičení se skládá z jednoduchých prvků zaměřených na zlepšení celkové kondice, protažení, jednoduché posilování nejčastěji oslabených svalových skupin, jednoduché hry na zlepšení jemné motoriky, obratnostní cvičení (opičí dráha, houpačka, trampolína, padák, senzorické kruhy, labilní plochy, velké míče, válce, míčkový bazén)

"Financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti."