PROSÍM PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Přispět na sbírku

Telefon:
+420 321 622 331
+420 605 936 699

E-mail:
volno@email.cz
Odkazy:

www.autistik.cz - Sdružení pro pomoc lidem s autismem

www.mukolin.cz – Město Kolín

www.helpnet.cz – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

VOLNO; z. ú.:

Poslání:
V regionu bývalého okresu Kolín neexistuje zařízení, které je specializované na poskytování služby respitní péče. Součástí poslání našeho sdružení je rozšířit nabídku sociálních služeb tak, aby dítě s postižením zůstalo v rodině a nemuselo nastoupit do celoročního pobytového zařízení. Posláním našeho sdružení je podporovat rodiny, které pečují o dítě/děti s autismem a dalšími poruchami autistického spektra, o dítě/děti s mentálním postižením a dítě/děti s kombinovaným postižením.

Vize:
Rodina pečující o osobu s postižením podporovaná dostatečnou nabídkou služeb a respektovaná laickou i odbornou veřejností.

Historie sdružení:
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením vzniklo z iniciativy rodičů dětí s postižením v dubnu 2004. Životní podmínky rodin pečujících o handicapovaného člena nejsou lehké. Člověk pečující o dítě nebo jinou osobu s postižením potřebuje stejně jako jiní odpočinek, volný čas. I on potřebuje realizovat své potřeby, zájmy, sny nebo se věnovat dalším dětem v rodině. Proto je třeba, aby byl občas ve výkonu péče zastoupen. Od roku 2005 byly poskytovány terénní odlehčovací služby a odborné sociální poradenství. V roce 2006 jsme zřídili Středisko respitní péče VOLNO, kde bylo poskytováno pět sociálních služeb, které si našlo velké množství uživatelů. V současné době jsou poskytovány služby čtyři. Všechny poskytované služby mají od roku 2007 platnou registraci dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Ve Středisku jsou poskytovány tyto registrované sociální služby:
- odlehčovací služby
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
- sociální rehabilitace

V roce 2007 jsme rozšířili odlehčovací služby o víkendové pobyty s přenocováním uživatelů ve Středisku – vždy 1x v měsíci. Od roku 2008 se již podařilo zajistit pobytovou službu odlehčovací péče v každém měsíci.Do této doby stále hledáme nové zdroje finančního zajištění provozu Střediska, podílíme se na vytváření pozitivního obrazu cílové skupiny, připomínkujeme právní předpisy týkající se osob s postižením. Jsme aktivním účastníkem komunitního plánování a pracujeme na rozšíření dalších návazných sociálních služeb pro osoby s autismem.

Proč se naše sdružení jmenuje VOLNO?
V souvislosti se symbolem semaforu zelená představuje volno,„ pokračuj v cestě“, což chápeme i jako nový směr péče o děti/lidi s autismem a s mentálním postižením. Pokračujte v namáhavé cestě péče o děti a mladé dospělé s postižením přímo v rodině, ale již s pomocí, která Vám (pečující sobě/rodině, matce…) umožní odpočinek formou respitní = zástupné, úlevové péče. VOLNO je i tedy přímo několik dnů tolik potřebného odpočinku pro pečující osobu.

Základní údaje:

Název organizace: Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením; z. ú.

Adresa: Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín II

IČO: 26661586
DIČ: CZ26661586

Spisová značka: U 378 vedená u Městského soudu v Praze. Den zápisu : 1. ledna 2014 (změna právní formy: 29. 1. 2016)

Číslo účtu: ČSOB: 190914961 / 0300

Správní rada:
Lenka Tylšova, DiS. - předsedkyně správní rady
Josef Filip - člen správní rady
Ing. Libor Chwistek - člen správní rady

Bc. Martina Provazníková - revizor

Zakladatelé ústavu:
Ing. Ludmila Chwistková
Mgr. Michaela Provazníková, DiS.