PROSÍM PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Přispět na sbírku

Pořízení vozidel pro poskytované sociální službyCelkové výdaje: 2 961 465,00 Kč

Výše dotace: 2 785 485,50 Kč


Cílem projektu je nákup dvou vozidel, díky kterým se zvýší kvalita i kapacita aktivit spojených se sociální službou. Cílem je dále také zvýšení okamžité kapacity svých sociálních služeb a snížení škodlivých emisí využívaných vozidel (díky přechodu na energeticky nenáročné automobily umožníme snížení spotřeby každého z aut a prakticky eliminujeme CO2 na nulu). Tyto cíle jsou v souladu se specifickými cíli 6.1 REACT-EU, konkrétně pak s cílem zajistit přechod od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí - Specifický cíl: Vytvořit podmínky pro zajištění potřebných kapacit sociálních služeb komunitního typu terénní, ambulantní i pobytové formy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.