PROSÍM PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Přispět na sbírku

Telefon:
+420 321 622 331
+420 605 936 699

E-mail:
volno@email.cz
Odkazy:

www.autistik.cz - Sdružení pro pomoc lidem s autismem

www.mukolin.cz – Město Kolín

www.helpnet.cz – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Aktivizace - osoby s postižením:

Charakteristika služby

Středisko nabízí tyto aktivizační činnosti:
- zájmové výtvarné, výzkumné a kuchařské kroužky
- vzdělávání (příprava individuálních vzdělávacích plánů), příprava na speciální vyučování a pomoc při zpracování domácích úkolů
- volnočasové aktivity (výtvarné, hudební, pohybové, rehabilitační činnosti, společenské hry, setkávání s vrstevníky - obrácená integrace, návštěvy relaxačních a volnočasových zařízení, např. dopravní hřiště, kino …)
- sociálně terapeutické činnosti - např. arteterapie, muzikoterapie (rozvoj komunikačních dovedností)
- podpora aktivní komunikace – praktický nácvik různých situací - dramaterapie
- doprovod a podpora při zařizování běžných záležitostí, uplatňování zájmu klienta. Veškeré aktivity jsou v souladu se standardy kvality poskytování sociální služby.

Při komunikaci s uživateli využíváme různé formy alternativní i augmentativní komunikace.
Uvedené aktivity potřebují osoby s postižením pro rozvoj dovedností nebo udržení již naučených dovedností. Dalším přínosem je setkávání s vrstevníky a vyměňování si vzájemných zkušeností, tímto se podporuje nezbytná socializace člověka s postižením. Zmírňuje se tedy sociální izolace..

Forma poskytované služby:
Ambulantní
Terénní

Časový rozsah poskytované služby:
Terénní služba: individuální dohoda s uživatelem nebo 8.00 – 16.00 hod.
Služba poskytovaná ve Středisku respitní péče Volno:
- pondělí, čtvrtek – 7:30 – 17:00 hodin
- úterý, středa, pátek – 7:30 – 16:00 hodin
- dle dohody lze provozní dobu služby upravit dle potřeb uživatelů

Cílová skupina uživatelů služby:
Mladí dospělí a děti se specifickými potřebami:
- pervazivní vývojové poruchy – poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha, Rettův syndrom
- mentální postižení
- kombinovaná postižení

Věková struktura uživatelů:
Děti předškolního věku (od 1 roku) až mladí dospělí (do 26 let)

Kapacita služby:
10 uživatelů / den – ambulantní služby
2 uživatelé / den – terénní služby

Rychlý kontakt pro další informace: Mgr. Michaela Provazníková, DiS.
– tel. 605 936 699
321 622 331